Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Korekta Algorytmu podziału środków dla gmin na rok 2011 w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL

data publikacji: 17-01-2011

W związku z błędnym naliczeniem wskaźnika na etapie przygotowywania algorytmu podziału środków, decydującego o przyznaniu dodatkowego pracownika socjalnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia w załączeniu skorygowany algorytm podziału środków dla gmin.

Jednocześnie zaznaczam, iż korekta dokonana została jedynie w punkcie 139 w/w algorytmu oraz w kwocie rezerwy na dofinansowanie projektów w partnerstwie.

Do pobrania: