Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zatwierdzone wnioski w ramach poddziałania 8.2.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych:

1.
- Nazwa Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu / Departament Gospodarki
- Tytuł projektu: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji
- Data przyznania dofinansowania: 12.05.2008 r.
- Wartość projektu: 1 200 000,00 zł
- Przyznana kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

2.
- Nazwa Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu / Departament Gospodarki
- Tytuł projektu: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie
- Data przyznania dofinansowania: 12 .05.2008 r.
- Wartość projektu: 1 535 861,00 zł
- Przyznana kwota dofinansowania: 1 535 861,00 zł