Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu na projekty innowacyjne Priorytetu VIII PO KL

data publikacji: 18-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/10 na projekty innowacyjne testujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim odbędzie się w dniu 24.01.2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.