Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków – projekty konkursowe w 2010 roku (stan na 30.11.2010 r.)

data publikacji: 18-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków zaplanowanych na konkursy w 2010 roku. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, iż w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku nadal trwa proces podpisywania umów i stan zakontraktowania środków systematycznie ulega zwiększeniu.

Działanie/Poddziałanie
PO KL
Numer Konkursu
Alokacja
Stan zakontraktowania
6.1.1
PO KL/6.1.1/2/10
16 831 584,00 PLN
16 071 782,06 PLN
6.2
PO KL/6.2/1/10
20 660 469,00 PLN
13 758 498,51 PLN
6.3
PO KL/6.3/1/10
883 047,00 PLN
866 123,84 PLN
7.2.1
PO KL/7.2.1/1/10
21 880 920,00 PLN
13 079 209,07 PLN
7.2.2
PO KL/7.2.2/1/10
10 234 680,00 PLN
0,00 PLN
7.3
PO KL/7.3/1/10
2 000 000,00 PLN
740 788,10 PLN
8.1.1
PO KL/8.1.1/1/10
56 633 029,17 PLN
0,00 PLN
8.1.2
PO KL/8.1.2/1/10
7 941 207,47 PLN
3 909 166,15 PLN
8.1.3
PO KL/8.1.3/1/10
1 356 002,08 PLN
518 400,00 PLN
8.2.1
PO KL/8/2/1/1/10
7 976 482,94 PLN
2 272 926,20 PLN
9.1.1
PO KL/9.1.1/1/10
15 261 777,00 PLN
12 956 869,02 PLN
9.1.2
PO KL/9.1.2/1/10
 28 130 326,00 PLN
25 977 650,51 PLN
9.2
PO KL/9.2/1/10
32 368 768,00 PLN
23 584 459,51 PLN
9.3
PO KL/9.3/1/10
11 600 368,00 PLN
0,00 PLN
9.4
PO KL/9.4/1/10
6 080 839,00 PLN
364 404,40 PLN
9.5
PO KL/9.5/1/10
1 500 000,00 PLN
0,00 PLN

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkursy ogłoszone w roku 2010 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zamknięte z dniem 31 grudnia 2010 r.