Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata do Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 18-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z błędnym zapisem ujętym w załączniku nr 9 Protesty/odwołania do formularza sprawozdania z realizacji Działania i Priorytetu, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wydała erratę do wyżej wymienionego dokumentu.

Do pobrania: