Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych konieczna jest modyfikacja wniosków o dofinansowanie projektu, składanych w poprzedniej wersji Generatora.

Z uwagi na powyższe, we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu, składanych po zakończeniu procesu negocjacji, w punkcie 4.1.2 wniosku - KOSZTY POŚREDNIE Beneficjenci powinni zaznaczyć, iż przedmiotowe koszty nie będą rozliczane ryczałtem. Ewentualne zmiany w przedmiotowym zakresie będą możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie.