Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 20-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje dokument Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 22 listopada br. pt. „Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2.”

Powyższy dokument obowiązuje w odniesieniu do wszystkich umów zawartych z uczestnikami projektu od dnia 1 stycznia br.

Do pobrania: