Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obrady komisji ds. oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu pt. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL

data publikacji: 21-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w terminie od 24 stycznia do 28 stycznia br. odbędą się posiedzenia Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu pt. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3 PO KL.

Przedmiotowa Komisja oceni wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne. W wyniku oceny merytorycznej wniosków Komisja utworzy listę rankingową szeregującą wnioski według liczby otrzymanych punktów.

Lista wniosków, które zostały przekazane do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Poznaniu.