Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 3.2.7 (wersja offline)

data publikacji: 26-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 20 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL) udostępniła wersję 3.2.7 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). W ramach przedmiotowej wersji poprawiono m. in. następujące nieprawidłowości:

  1. Projekt – pkt. 2.4, poddziałania 3.3.2, 3.3.3 oraz 3.3.4 automatycznie zmieniały się na 3.3.1 po przejściu na inną zakładkę GWP;
  2. Załącznik nr 1 – pola Cross-financing i Zadania zlecone wybrane w GWP były przenoszone do wydruku wniosku zamiennie; 
  3. Załącznik nr 1 – import danych z pliku .XLS nie podliczał ostatniej pozycji zestawienia w zakładce nr 8 Źródła sfinansowania wydatków; 
  4. Finanse – zakładka nr 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu – wyeliminowano brak możliwości zmiany szerokości kolumn; 
  5. Postęp rzeczowy – tabela nr 6 – mechanizm walidacji nie dopuszczał pozostawienia wartości zerowych w komórkach; 
  6. Postęp rzeczowy, pola Komentarz – wydruk wniosku pokazywał wyłącznie pięć pierwszych wierszy tekstu w przedmiotowych polach. 

Jednocześnie w związku z sygnałami dotyczącymi niezgodności etykiet Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w GWP z wzorem dostępnym w Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL z dnia 1 stycznia 2011 r., WUP w Poznaniu zawiadamia, iż przyjęte nazwy etykiet we wzorze mają charakter doprecyzowujący (wynikają ze zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji Zasad), tym samym występujące w GWP różnice nie mają wpływu na zawartość merytoryczną Załącznika nr 2. Biorąc pod uwagę ww. w trakcie wypełniania wersji elektronicznej Załącznika nr 2 należy stosować nazewnictwo występujące w GWP.

W przypadku ewentualnych rozbieżności między zapisami instrukcji dostępnej z poziomu GWP w odniesieniu do Załącznika nr 2 a instrukcją doprecyzowaną w ramach Zasad systemu sprawozdawczości PO KL, należy stosować zapisy przyjęte w ramach przedmiotowych Zasad.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż do dnia 31 stycznia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przygotowanych w wersji 2.1.6 GWP. Od 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie 3.2.7. Wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 2.1.6 GWP.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina również o dostępnej usłudze wsparcia technicznego (Help-Desk) dla użytkowników Generatora Wniosków Płatniczych. Konsultanci wsparcia dostępni są pod stacjonarnym numerem telefonu: (32) 352 45 60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15. Procedura funkcjonowania Help-Desk znajduje się na stronie http://www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.

IZ PO KL udostępniła również dokument FAQ GWP – zbiór najczęściej zadawanych przez użytkowników pytań dotyczących funkcjonowania GWP.

Do pobrania: