Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzienie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (po protestach)

data publikacji: 27-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu PO KL/8.1.1/1/10 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbędzie w dniach 07 - 08.02.2011 r.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.