Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu IX PO KL

data publikacji: 27-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/D.1.1/10 na projekty innowacyjne testujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – rozpocznie się w dniu 02 lutego br.

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.