Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP w ramach projektów innowacyjnych w Priorytecie VIII PO KL

data publikacji: 27-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż termin prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/10 na projekty innowacyjne testujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim zostaje przedłużony do dnia 04 lutego 2011 r.