Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciągi z Planów działania na rok 2011 dla Priorytetów VI, VIII oraz IX PO KL

data publikacji: 31-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 20 stycznia br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 69 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 25 listopada 2010 r., zatwierdziła opracowane przez Instytucję Pośredniczącą Plany Działania na rok 2011 dla Priorytetu VI, VIII oraz IX województwa wielkopolskiego .

Ponadto Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż informacja dotycząca Planu działania dla Priorytetu VII zostanie zamieszczona w terminie późniejszym, po jego zatwierdzeniu.

Do pobrania: