Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu VI Projekty innowacyjne testujące PO KL

data publikacji: 31-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 13 grudnia 2010 roku - 7 stycznia 2011 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Projekty innowacyjne testujące PO KL.

Do pobrania: