Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2011

data publikacji: 04-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 5 stycznia 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło III edycję Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2011.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie osób, które swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności, sięgając po Fundusze Europejskie zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektu/projektów służących lokalnej społeczności i rozwojowi lokalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 albo Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Kandydata do Konkursu zgłosić można na podstawie formularza zgłoszeniowego w terminie do 18 lutego 2011 r. na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2011”

Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy i wszelkie niezbędne informacje znaleźć można pod adresem internetowym www.eurolider.gov.pl.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas IV Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 5 maja 2011 r. w Warszawie.

Wszelkie pytania i wątpliwości kierować można na adres euro lider@mrr.gov.pl lub pod numerem tel.: (22) 461 35 74.