Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Projektów innowacyjnych testujących w Priorytecie VII PO KL

data publikacji: 08-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Projekty innowacyjne testujące odbędzie się w dniu 23 lutego 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.