Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII PO KL

data publikacji: 08-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 3 lutego br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 69 Komitetu Monitorująego PO KL podjętej w dniu 25 listopada 2010 r. oraz uchwały nr 71 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 31 stycznia br. w trybie obiegowym zatwierdziła opracowany przez Instytucję Pośredniczącą Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VII województwa wielkopolskiego.

Do pobrania: