Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 10-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w chwili obecnej zgodnie z zapisami dokumentów programowych w ramach Poddziałania 7.2.1 (1 typ operacji: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej) nie ma możliwości wspierania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej.