Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie KOP w ramach Projektów innowacyjnych testujących PO KL

data publikacji: 16-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr 1/POKL/6/D.1.1/10, Działanie 6.4 Projekty innowacyjne, odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.