Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie KOP w ramach Działania 6.2 (po odwołaniu)

data publikacji: 16-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.2/1/10, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.