Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2011 roku

data publikacji: 16-02-2011

Zgodnie z Planami Działania na 2011 r. dla Priorytetów VI, VIII i IX zaakceptowanymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL oraz Planem Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII przekazanym do akceptacji IZ PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia planowane terminy uruchomienia konkursów w ramach poszczególnych Działań/ Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ujęte w systemie kwartalnym:

 
Termin ogłoszenia naboru wniosków
Działanie/ Poddziałanie PO KL
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Poddziałanie 6.1.1 (konkurs zamknięty)
X
Poddziałanie 6.1.1 (konkurs zamknięty)
X
 Poddziałanie 6.1.2
(konkurs zamknięty)
X
Działanie 6.2
(konkurs zamknięty)
X
Projekty innowacyjne
(konkurs zamknięty)
X
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
X
Poddziałanie 7.2.1 (konkurs otwarty)
X
Poddziałanie 7.2.1 (konkurs zamknięty)
X
Poddziałanie 7.2.2
(konkurs otwarty)
X
Projekty innowacyjne
(konkurs zamknięty)
X
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
X
Poddziałanie 8.1.1
(konkurs otwarty)
X
Poddziałanie 8.1.2
(konkurs otwarty)
X
Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty)
X
Poddziałanie 8.1.3
(konkurs otwarty)
X
Poddziałanie 8.2.1
(konkurs otwarty)
X
Projekty innowacyjne
(konkurs zamknięty)
X
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
X
Poddziałanie 9.1.1
(konkurs otwarty)
X
Poddziałania 9.1.2
(konkurs otwarty)
X
Działanie 9.2
(konkurs otwarty)
X
Działanie 9.3
(konkurs otwarty)
X
Działanie 9.4
(konkurs otwarty)
X
Projekty innowacyjne
(konkurs zamknięty)
X
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
X