Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana regulaminu stypendialnego w ramach projektu 9.1.3 PO KL

data publikacji: 16-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zmianie ulega zapis § 7, punkt 3 Regulaminu stypendialnego, który otrzymuje następujące brzmienie: Stypendium, w kwocie 3 000,00 zł, wypłacone będzie w jednej transzy. Transza zostanie wypłacona na przełomie marca i kwietnia 2011 r.

Do pobrania: