Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata do Zasad finanowania PO KL

data publikacji: 16-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z omyłkami stwierdzonymi w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 21 grudnia 2010 r.) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wydała erratę do ww. dokumentu.

Równocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała korekty jedynie tych zapisów, które mogły powodować wątpliwości podczas stosowania Zasad finansowania PO KL obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r.

Do pobrania: