Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.6 Projekty innowacyjne PO KL

data publikacji: 23-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 02-14 lutego 2011 r., w ramach konkursu zamkniętego numer 1/POKL/9/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne

Do pobrania: