Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Poszukiwania partnerów ponadnarodowych do projektu fińskiego

data publikacji: 24-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich poszukuje instytucji/podmiotów chętnych do podjęcia współpracy z partnerem fińskim.

Celem projektu jest usprawnienie zatrudnienia, budowania sieci powiązań, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w obszarze handlu i technologii. W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni, zatrudnieni lub osoby, które wchodzą na rynek pracy. Grupę docelową stanowią przede wszystkim inżynierowie. Projekt opiera się na różnych formach edukacyjnych takich jak warsztaty, wykłady, wizyty w przedsiębiorstwach, mające na celu spowodowanie wzrostu wiedzy i umiejętności grupy docelowej. Współpraca z partnerami zagranicznymi ma przyczynić się do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy projektami realizowanymi w ramach EFS w innych krajach. Projekt trwa do 30 lipca 2013 roku.

Pełny opis projektu w języku angielskim znajduje się na stronie internetowej KIW http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/main/art155,poszukiwania-partnerow-ponadnarodowych-do-projektu-finskiego.html.

Osobą kontaktową, do której należy kierować wszelkie zapytania związane z jego realizacją jest:
Kaarina Ronkainen-Siikaluoma
Project Coordinator
email: kaarina.ronkainen-siikaluoma@uranoste.fi