Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.3

data publikacji: 14-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/8.1.3/1/10
Tytuł projektu: Wielkopolski Klub CSR – budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych
imienia Cyryla Ratajskiego, ul. Głęboka 4/35, 61-553 Poznań
Wartość projektu: 830 741,20 zł
Wartość dofinansowania: 830 741,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 98 pkt.
Data podpisania umowy: 20-12-2010 r.

Tytuł projektu: ELASTYCZNI pracownicy, SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI pracodawcy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Federacja Związków Zawodowych "METALOWCY" ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
Wartość projektu: 574 555,00 zł
Wartość dofinansowania: 574 555,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04-02-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.3/1/10
Tytuł projektu: As biznesu – promowanie społecznej odpowiedzialności
biznesu w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Związek Pracodawców WIPH
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań.
Wartość projektu: 647 470,00 zł
Wartość dofinansowania: 647 470,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 87,5 pkt.
Data podpisania umowy: 27-05-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.3/1/10
Tytuł projektu: Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 724 054,00 zł
Wartość dofinansowania: 724 054,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 96 pkt.
Data podpisania umowy: 09 -06-2011 r.