Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach projektów innowacyjnych testujących w Priorytecie VIII PO KL

data publikacji: 25-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/10 na projekty innowacyjne testujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim odbędzie się w dniu 11.03.2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.