Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu drugiego posiedzenia KOP w ramach Projektów innowacyjnych testujących PO KL w Priorytecie VI

data publikacji: 28-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wylosowaniem eksperta, oceniającego projekt niestacjonarnie oraz w związku z przygotowaniem procedury przekazania do oceny przez ww. osobę wniosku o dofinansowanie, złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach konkursu 1/POKL/6/D.1.1/10, Projekty innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 3 marca 2011r.