Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 8.3 Projekty innowacyjne PO KL

data publikacji: 02-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach od 24.01.2011 r. do 04.02.2011 r., w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.3 Projekty innowacyjne.

Do pobrania: