Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Możliwość wydłużenia okresu realizacji zadań w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 02-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjenci realizujący roczny projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2, którzy nie rozpoczęli realizacji projektu zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, mają możliwość wydłużenia okresu realizacji zadań do końca semestru zimowego 2011/2012, jednakże zajęcia przeprowadzane z uczniami klas III powinny zakończyć się do końca roku szkolnego 2010/2011.

W przypadku projektów dłuższych niż rok, nie ma możliwości aby zajęcia zaplanowane pierwotnie we wniosku o dofinansowanie przesunąć na semestr zimowy 2011/2012, działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie należy rozpocząć najpóźniej w semestrze letnim 2010/2011.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wszelkie zmiany zgłaszane w ramach projektów powinny mieć formę tabeli zmian zamieszczonej w załączniku. Pismo zawierające zmiany powinno również zawierać oświadczenie, którego wzór został dołączony. Prośby o dokonywanie zmian przesłane w innej formie nie będą rozpatrywane.

Zasady zgłaszania zmian do projektów realizowanych w ramach PO KL

Do pobrania: