Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki obrad Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałania 9.1.3 PO KL

data publikacji: 02-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 28 stycznia 2011 r. zakończyły się obrady Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja ds. oceny merytorycznej oceniła łącznie 441 wniosków o przyznanie stypendium. Do otrzymania dofinansowania wybranych zostało 441 wniosków.

Lista uczniów wybranych do dofinansowania oraz lista członków Komisji ds. oceny merytorycznej dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania: