Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL (po protestach)

data publikacji: 04-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów (po proteście) w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej odbędzie się w dniu 10 marca 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.