Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciąg z Planów działania na rok 2011 dla Priorytetu VI (częśc E), VII (część D) i IX (część E)

data publikacji: 04-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 17 lutego br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 72 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 10 lutego br., zatwierdziła opracowane przez Instytucję Pośredniczącą części Planów działania na rok 2011 dla Priorytetu VI (część E), VII (część D) i IX (część E) województwa wielkopolskiego.

Do pobrania: