Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych

data publikacji: 15-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 11 marca br. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych – GWP 3.2.8.

W ramach ww. wersji poprawiono następujące elementy:
- Postęp rzeczowy – tabela nr 6 – wybrane pole „Nie dotyczy” odznaczało się po przejściu na inną zakładkę GWP.
- Postęp rzeczowy – dla Działań 7.3 i 9.5 brak możliwości eksportu Załącznika nr 2 do pliku .XLS
Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że do dnia 31 marca br. istnieje możliwość składania wniosków Beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 3.2.7 jak i w wersji 3.2.8. Natomiast od dnia 1 kwietnia 2011 r. jedynym obowiązującym Generatorem Wniosków Płatniczych będzie GWP 3.2.8.

Pliki do pobrania: