Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 7.4 Projekty innowacyjne

data publikacji: 17-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 23.02.2011 r., w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne.

Do pobrania:

Lista rankingowa w ramach Działania 7.4 Projekty innowacyjne (.pdf)