Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja "Konkursy realizowane w ramach PO KL przez WUP Poznań"

Logo Kapitał LudzkiLogo Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na spotkanie
Konkursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez
WUP w Poznaniu
- doświadczenia i stan wdrażania 
Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2008 roku
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Program Spotkania
10:00 – 10:15 Powitanie
10:15 – 11:00 Doświadczenia i stan wdrażania Priorytetu VI
11:15 – 12:00 Doświadczenia i stan wdrażania Priorytetu VII
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 Doświadczenia i stan wdrażania Priorytetu VIII
13:15 – 14:00 Doświadczenia i stan wdrażania Priorytetu IX

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl lub faxem pod numer: 061 846 38 23. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 12 czerwca 2008 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie bądź mailowo. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 061 846-38-23