Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 (po protestach)

data publikacji: 21-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu PO KL/8.1.1/1/10 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbędzie w dniu 31.03.2011 r.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosku, którego protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.