Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja informacyjna pt. Wprowadzenie do piątego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 21-03-2011

Zaproszenie na konferencję informacyjną PO KL

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję

„Wprowadzenie do piątego roku wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Konferencja odbędzie się dnia 28 marca 2011 r.
Miejsce: Konferencja odbędzie się na terenie Miasta Poznania –
informacja na temat miejsca spotkania zostanie podana na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w terminie późniejszym.

Harmonogram konferencji:

9:30–10:00 Rejestracja uczestników
10:00–10:30 Podsumowanie czwartego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce oraz wprowadzenie do piątego roku wdrażania – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Wojciech Jankowiak
10:30–11:15 Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r.
– nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru – Agata Kaczmarek
11:15 –11:45 Przerwa (lunch)
11:45–12:30 Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej – Iwona Danowska
12:30–13:15 Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Agnieszka Piochacz
13:15–13:30 Przerwa
13:30–14:00 Wielkopolski Rynek Pracy w statystykach – Katarzyna Frąckowiak
14:00–14:30 Działania informacyjno – promocyjne PO KL i EFS zrealizowane
w 2010 r. w Wielkopolsce – Agata Kaczmarek
14:30 Zakończenie

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 25 marca 2011 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Wprowadzenie do piątego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza prezentacje z konferencji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wprowadzenie do piątego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 28 marca 2011 r.