Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 21-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 21 marca 2011 roku ogłoszony zostaje konkurs zamknięty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 21 marca 2011 roku do dnia 18 kwietnia 2011 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje, dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.