Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu zamkniętego na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VIII PO KL

data publikacji: 21-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 21 marca br. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 21.03.2011 r. do dnia 18.04.2011 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

W ramach ogłoszonego konkursu dla Priorytetu VIII mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w następujące

Tematy:
1. Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity
2. Wsparcie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług – informacyjnych, doradczych i finansowych – dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
3. Działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

Celem składanych projektów jest poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów w zakresie: ułatwiania procesów związanych z rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej, wdrażaniem idei flexicurity oraz wsparcia pracowników i przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.