Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 22-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż od dnia 02.03.2011 r. do dnia 31.03.2011 r. w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.