Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu VI PO KL - projekty innowacyjne testujące

data publikacji: 22-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 25 lutego 2011 – 3 marca 2011 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Projekty innowacyjne testujące PO KL.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Priorytetu VI Projekty innowacyjne testujące PO KL (.pdf)