Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.1

data publikacji: 01-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/10
Tytuł projektu: Wielkopolski Inżynier w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Perspektywa Podlasia, ul. Matejki 8/1, 15-196 Białystok
Wartość projektu: 3 099 394,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 099 394,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 109 pkt.
Data podpisania umowy: 04-02- 2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/10
Tytuł projektu: Wsparcie transferu wiedzy pomiędzy sfera nauki i biznesu poprzez organizację staży i szkoleń
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Wartość projektu: 230 120,00 zł
Wartość dofinansowania: 230 120,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt.
Data podpisania umowy: 11-01- 2011 r.

Numer konkursu: POKL/8.2.1/1/10
Tytuł projektu: Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki
Nazwa i siedziba Beneficjenta: L-Systems Robert Pawlak, ul. Rubinowa 59,
64 – 920 Piła
Wartość projektu: 1 012 487,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 012 487,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 80 pkt.
Data podpisania umowy: 27-05-2011 r.