Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.4

data publikacji: 05-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 6.4 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: 1/POKL/6/D.1.1/10
Tytuł projektu: „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o. ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań,
Wartość projektu: 1 038 493,68 PLN
Wartość dofinansowania: 1 038 493,68 PLN
Liczba zdobytych punktów: 77,5 pkt
Data podpisania umowy: 23.03.2011

Numer konkursu: 1/POKL/6/D.1.1/10
Tytuł projektu: „Jobcoaching – innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski s.c., ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań
Wartość projektu: 1 307 302,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 307 302,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt
Data podpisania umowy: 06.04.2011

Nr konkursu: 1/PO KL/6/D.1.1/10
Tytuł projektu: Model aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ingeus Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa
Wartość projektu: 2 194 324,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 194 324,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93 pkt.
Data podpisania umowy: 29.04.2011