Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie KOP w ramach Projektów innowacyjnych testujących PO KL

data publikacji: 30-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów (po protestach) w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Projekty innowacyjne testujące, odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej, jednakże odrzucone po ocenie merytorycznej, w trakcie Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 13.12.2010 roku – 7.01. 2011 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.