Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.5

data publikacji: 01-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 r. , w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.5/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Do pobrania:

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.5 (.pdf)