Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.1

data publikacji: 25-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Dbasz o przyszłość? – Podnieś swoje kwalifikacje!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Obsługa Zakładów Pod Względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
Wartość projektu: 924 017,80 zł.
Wartość dofinansowania: 924 017, 80 zł.
Liczba zdobytych punktów: 87 pkt.
Data podpisania umowy: 30.05.2008 r.

Tytuł projektu: Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki, ul. Michałowa 15, 61 – 314 Poznań
Wartość projektu: 323 548,00 zł
Wartość dofinansowania: 323 548,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 75,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04-06-2008 r.

Tytuł projektu: Edukacja – Twoją szansą na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTODRIVE”
ul. Jarachowskiego 39a/7, 60-248 Poznań
Wartość projektu: 814 186,00 zł
Wartość dofinansowania: 814 186,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 75,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04-06-2008 r.

Tytuł projektu: Euro 2012 – Jesteśmy gotowi!!!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Profutura s.c. Monika Nowakowska – Twaróg Mikołaj Nowakowski s.c., al. Niepodległości 33, 61 – 714 Poznań.
Wartość projektu: 2 434 672, 16 zł.
Wartość dofinansowania: 2 434 672, 16 zł.
Liczba zdobytych punktów: 72,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.05.2008 r.

Tytuł projektu: Twoja przyszłość to Ty
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC GRUPA Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 934 310,00 zł
Wartość dofinansowania: 934 310,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 78 pkt.
Data podpisania umowy: 04-06-2008 r.

Tytuł projektu: Myśl o sobie – szkol się z nami
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC s.c., ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 799 602,00 zł
Wartość dofinansowania: 799 602,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 82 pkt.
Data podpisania umowy: 04-06-2008 r.

Tytuł projektu: Zanim przyjedzie karetka – pierwsza pomoc.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi – Kurs” Sp. z o.o., ul. Winna 2a, 61 – 658 Poznań
Wartość projektu: 650 072,00 zł
Wartość dofinansowania: 650 072,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 06-06-2008 r.

Tytuł projektu: Wzrost kompetencji kadry w regionie dzięki profesjonalnym szkoleniom językowym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Akcent Szkoła Języków Obcych, ul. Radosna 10 62 – 002 Złotniki
Wartość projektu: 958 066,00 zł
Wartość dofinansowania: 958 066,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81 pkt.
Data podpisania umowy: 10-06-2008 r.

Tytuł projektu: Wykwalifikowani Wielkopolanie największym bogactwem regionu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”,
ul. Petera Mansfelda 4, 60 – 855 Poznań
Wartość projektu: 892 590,00 zł
Wartość dofinansowania: 892 590,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 09-06-2008 r.

Tytuł projektu: Edukacja informatyczna osób pracujących
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”,
ul. Petera Mansfelda 4, 60 – 855 Poznań
Wartość projektu: 776 740,00 zł
Wartość dofinansowania: 776 740,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 80,5 pkt.
Data podpisania umowy: 09-06-2008 r.

Tytuł projektu: Z nami zajedziesz dalej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC GRUPA Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 899 441,00 zł
Wartość dofinansowania: 899 441,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-06-2008 r.

Tytuł projektu: Moja kariera – Będzie lepiej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: "EUROCONSULT" Biuro Handlowe Zdzisław Lara, Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 973 943,96 zł
Wartość dofinansowania: 973 943,96 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 17-06-2008 r.

Tytuł projektu: Moja kariera – Krok w dobrą stronę
Nazwa i siedziba Beneficjenta: "EUROCONSULT" Biuro Handlowe Zdzisław Lara, Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 923 275,15 zł
Wartość dofinansowania: 923 275,15 zł
Liczba zdobytych punktów: 72,5 pkt.
Data podpisania umowy: 17-06-2008 r.

Tytuł projektu: Akademia umiejętności.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Strzelecka 20/8a, 61 – 846 Poznań
Wartość projektu: 358 731,00 zł
Wartość dofinansowania: 358 731,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 79 pkt.
Data podpisania umowy: 16-06-2008 r.

Tytuł projektu: Nowoczesny pracownik.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze im. Jana Pawła II.
Wartość projektu: 530 180,00 zł.
Wartość dofinansowania: 530 180,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 17-06-2008 r.

Tytuł projektu: Komputer i język – podnieś swoje kwalifikacje zawodowe.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Wartość projektu: 427 468,00 zł.
Wartość dofinansowania: 427 468,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 76 pkt.
Data podpisania umowy: 18-06-2008 r.

Tytuł projektu: Angielski – Twoim być albo nie być na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: "EUROCONSULT" Biuro Handlowe Zdzisław Lara, Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 926 980,00 zł
Wartość dofinansowania: 926 980,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 17-06-2008 r.

Tytuł projektu: KOMPUTER w kroplówce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: "EUROCONSULT" Biuro Handlowe Zdzisław Lara, Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 877 988,00 zł
Wartość dofinansowania: 877 988,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 78,5 pkt.
Data podpisania umowy: 17-06-2008r.

Tytuł projektu: Szkolenia na auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Consultingowo – Handlowe „Gwarancja”, ul. Szeherezady 27, 60 – 195 Poznań
Wartość projektu: 305 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 305 200,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 77,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19-06-2008 r.

Tytuł projektu: Przekraczając granice języka.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Profutura s.c. Monika Nowakowska – Twaróg Mikołaj Nowakowski s.c., al. Niepodległości 33, 61 – 714 Poznań.
Wartość projektu: 858 615,00 zł
Wartość dofinansowania: 858 615,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 78 pkt.
Data podpisania umowy: 23-06-2008 r.

Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach w powiecie śremskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 280 350,00 zł
Wartość dofinansowania: 280 350,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 23-06-2008 r.

Tytuł projektu: Wielkopolski Inżynier Budownictwa – rozwój kompetencji zawodowych w zakresie budownictwa XXI wieku
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61 – 712 Poznań
Wartość projektu: 498 753,00 zł
Wartość dofinansowania: 498 753,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86 pkt.
Data podpisania umowy: 23-06-2008 r.

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje - nowe możliwości rozwoju pracowników zakładów opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61 - 897 Poznań
Wartość projektu: 832 779,90 zł
Wartość dofinansowania: 832 779,90 zł
Liczba zdobytych punktów: 80,5 pkt.
Data podpisania umowy: 23-06-2008 r.

Tytuł projektu: Kompetentny pracownik.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Nauczania Języka Angielskiego II s.j.
Wartość projektu: 837 705,60 zł.
Wartość dofinansowania: 837 705,60 zł.
Liczba zdobytych punktów: 79,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.06.2008 r.

Tytuł projektu: Szkolenia z AWANSEM
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Szkoleniowe AWANS, ul. R. Strzałkowskiego 5/7, 60 – 854 Poznań
Wartość projektu: 733 510,00 zł
Wartość dofinansowania: 733 510,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 78,5 pkt.
Data podpisania umowy: 27-06-2008 r.

Tytuł projektu: Akademia profesjonalnego asystenta
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 791 920,00 zł
Wartość dofinansowania: 791 920,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 78,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01-07-2008 r.

Tytuł projektu: Pracownik Wielkopolski na 6
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.,
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 297 740 zł
Wartość dofinansowania: 297 740,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 83 pkt.
Data podpisania umowy: 01-07-2008 r. 

Tytuł projektu: Pracownik sklepu na 6
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.,
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 319 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 319 340,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01-07-2008 r.

Tytuł projektu: E-lementarz komputerowy – szkolenia informatyczne dla osób pracujących powyżej 40 roku życia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Plac Inwalidów 10, 01 – 552 Warszawa
Wartość projektu: 280 706,92 zł
Wartość dofinansowania: 280 706,92 zł
Liczba zdobytych punktów: 74,5 pkt.
Data podpisania umowy: 03-07-2008 r.

Tytuł projektu: Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych w Kaliszu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Daniela Kąkol, ul. Fabryczna 1B/1, 62 – 800 Kalisz
Wartość projektu: 614 401,64 zł
Wartość dofinansowania: 614 401,64 zł
Liczba zdobytych punktów: 83 pkt.
Data podpisania umowy: 04-07-2008 r.

Tytuł projektu: Nowoczesne kadry gospodarki podstawą rozwoju Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40 – 923 Katowice
Wartość projektu: 684 081,00 zł
Wartość dofinansowania: 684 081,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 76 pkt.
Data podpisania umowy: 23-06-2008 r.

Tytuł projektu: Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo – Doradcza, ul. Świętochowskiego 1/74, 01 – 318 Warszawa
Wartość projektu: 487 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 487 100,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 79,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26-06-2008 r.

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje kadry technicznej w odlewnictwie szansą innowacyjnego rozwoju tej branży w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Głogowska 26, 60 – 734 Poznań
Wartość projektu: 240 960,00 zł
Wartość dofinansowania: 240 960,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 80,5 pkt.
Data podpisania umowy: 07-07-2008 r.

Tytuł projektu: Wciąż młodzi i aktywni – program rozwoju kompetencji osobistych pracowników 45+
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o., ul. Raszyńska 58/41, 02 – 033 Warszawa
Wartość projektu: 364 736,00 zł
Wartość dofinansowania: 364 736,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 07-07-2008 r.

Tytuł projektu: KADRY PRZYSZŁOŚCI. Szkolenia z zakresu księgowości, kadr, informatyki dla osób pracujących z Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec Spółka z o.o., ul. Obornicka 229,
60-650 Poznań
Wartość projektu: 773 909,57 zł
Wartość dofinansowania: 773 909,57 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 04-07-2008 r. 

Tytuł projektu: Pokieruj swoją karierą. Kursy prawa jazdy kategorii C dla osób pracujących z Wielkopolski.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec Sp. z o.o., ul. Obornicka 229,
60-650 Poznań
Wartość projektu: 763 255,15 zł
Wartość dofinansowania: 763 255,15 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 04-07-2008 r.

Tytuł projektu: PROGRAM-Bell – Kształcenie w zakresie języka angielskiego osób aktywnych zawodowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Języków Obcych PROGRAM-Bell, ul. Fredry 1, 61 – 701 Poznań
Wartość projektu: 603 042,80 zł
Wartość dofinansowania: 603 042,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 83 pkt.
Data podpisania umowy: 11-07-2008 r.

Tytuł projektu: Wzrost kwalifikacji pracowników gwarantem rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62 – 045 Pniewy
Wartość projektu: 446 330,00 zł
Wartość dofinansowania: 446 330,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 74 pkt.
Data podpisania umowy: 09-07-2008 r.

Tytuł projektu: Akademia kompetencji – inwestycja w kadry wielkopolskiej gospodarki
Nazwa i siedziba Beneficjenta: WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00 – 832 Warszawa
Wartość projektu: 1 999 985,99 zł
Wartość dofinansowania: 1 999 985,99 zł
Liczba zdobytych punktów: 72,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08-07-2008 r.

Tytuł projektu: Cała naprzód! Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Monte Casino 53, 20-705 Lublin
Wartość projektu: 826 373,00 zł
Wartość dofinansowania: 826 373,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 76,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10-07-2008 r.

Tytuł projektu: Niezwykle kompetentni – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Monte Casino 53, 20-705 Lublin
Wartość projektu: 731 093,00 zł
Wartość dofinansowania: 731 093,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 80,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10-07-2008 r.

Tytuł projektu: Doskonalenie sprawności w obcojęzycznej komunikacji urzędowej i biznesowej z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: SuperMemo World Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61 – 371 Poznań
Wartość projektu: 864 420,00 zł
Wartość dofinansowania: 864 420,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 74,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10-07-2008 r.

Tytuł projektu: Profesjonalny masażysta – szkolenie dla osób pracujących
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Blackberry Mateusz Marczewski, ul. Pamiątkowa 9/18, 61-508 Poznań
Wartość projektu: 773 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 773 700,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86 pkt.
Data podpisania umowy: 24-07-2008 r.

Tytuł projektu: Rozwój jakości usług turystycznych.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja „Razem”.
Wartość projektu: 637 104,00 zł.
Wartość dofinansowania: 637 104,00zł.
Liczba zdobytych punktów: 83 pkt.
Data podpisania uchwały: 23.07.2008 r.

Tytuł projektu: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej (WCEM)
Wartość projektu: 819 917,00 zł.
Wartość dofinansowania: 819 917,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 82 pkt.
Data podpisania uchwały: 19.06.2008 r.

Tytuł projektu: Szkolenia informatyczne dla pracowników przedsiębiorstw subregionu konińskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Makowa 8, 62 – 502 Konin
Wartość projektu: 708 262,40 zł
Wartość dofinansowania: 708 262,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 25-07-2008 r.

Tytuł projektu: Profesjonalny Handlowiec – szkolenia dla pracowników MŚP
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, ul. Piotrkowska 89, 90 – 423 Łódź
Wartość projektu: 210 960,00 zł
Wartość dofinansowania: 210 960,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 78 pkt.
Data podpisania umowy: 08-08-2008 r.

Tytuł projektu: Kształtowanie kompetencji i profesjonalny rozwój kadr sektora pozarządowego województwa wielkopolskiego.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61–874 Poznań.
Wartość projektu: 465 377,00 zł
Wartość dofinansowania: 465 377,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 73,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08-08-2008 r.

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na utrzymanie zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Signa Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 89, 90 – 423 Łódź
Wartość projektu: 242 425,00 zł
Wartość dofinansowania: 242 425,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 76,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29-08-2008 r.

Tytuł projektu: Kadry gotowe na EURO 2012 – szkolenia z kompetencji kluczowych dla wielkopolskich pracowników
Nazwa i siedziba Beneficjenta: JDJ Bachalski Sp. z. o. o., ul. 27 Grudnia 17/19,
61 – 737 Poznań
Wartość projektu: 1 195 728,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 195 728,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 84,5 pkt.
Data podpisania umowy: 12-09-2008 r.

Tytuł projektu: E - handel szkolenia wzmacniające kompetencje osób pracujących z regionu Wielkopolski w zakresie prowadzenia sprzedaży w Internecie.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 13, 60 – 813 Poznań.
Wartość projektu: 681 880,00 zł
Wartość dofinansowania: 681 880,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 05-09-2008 r.

Tytuł projektu: Wielkopolska jakość – specjalistyczne kursy zarządzania jakością dla pracowników branży spożywczej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego, ul. Żeromskiego 14, 58 – 100 Świdnica
Wartość projektu: 1 272 780,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 272 780,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81 pkt.
Data podpisania umowy: 19-09-2008 r.

Tytuł projektu: Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników
woj. wielkopolskiego poprzez kursy językowe uzupełnione prezentacją zagadnień dotyczących mobilności zawodowej i warsztatami z obsługi komputera
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacyjne „Sukcesy” ul. Gajowa 8/1
60 – 815, Poznań
Wartość projektu: 323 210,00 zł
Wartość dofinansowania: 323 210,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 74 pkt.
Data podpisania umowy: 20-10-2008 r.

Tytuł projektu: „IT -@kademia. Wzmocnienie potencjału pracownika dzięki podniesieniu kompetencji informatycznych.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 639 032,00 zł
Wartość dofinansowania: 639 032,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21-11-2008 r.

Tytuł projektu: „Moja kariera w moich rękach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Gnieźnieńska 28, 62-300 Września.
Wartość projektu: 630 453,00 zł
Wartość dofinansowania: 630 453,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2008 r.

Tytuł projektu: Europejski pracownik – program szkoleń dla kadr regionu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 233 410,00 zł
Wartość dofinansowania: 233 410,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 28-11-2008 r.

Tytuł projektu: „Wysokie kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Szkoleniowe – Ośrodek Nauki, Rozwoju Osobowości, Sportu i Zdrowia, ul. Racławicka 76, 60-302 Poznań
Wartość projektu: 432 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 432 300,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt
Data podpisania umowy: 05-12-2008 r.

Tytuł projektu: „Nowe kompetencje pracownicze”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych „AWANGARDA” – Ligia Pawelec, ul. Grzybowa 56, 65-130 Zielona Góra.
Wartość projektu: 404 740,00 zł
Wartość dofinansowania: 404 740,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26-01-2009 r.

Tytuł projektu: SIŁA KOMPETENCJI – szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych dla pracowników miejskich służb mundurowych i medycznych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wartość projektu: JDJ Bachalski Sp. z o.o., ul. Murawa 31, 61-655 Poznań
Wartość projektu: 915 048,00 zł
Wartość dofinansowania: 915 048,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 73 pkt.
Data podpisania umowy: 22-01-2009 r.

Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla osób zatrudnionych „Let’s speak English””.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Mentor – Jan Raczkowski, ul. Dr W. Felickiego 20, 62-045 Pniewy
Wartość projektu: 1 171 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 171 300,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21-01-2009 r.

Tytuł projektu: „Podnieś Swoją Wartość! Bądź gotowy na nowe jutro już dziś – szkolenie skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół Społecznych Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, ul. Przemysłowa 1, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 264 699,00 zł
Wartość dofinansowania: 264 699,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 31-12-2008 r.

Tytuł projektu: NAJLEPSZE KADRY DLA WIELKOPOLSKI – TOP SKILLS FOR WIELKOPOLSKA – Szkolenie kadr dla innowacyjności sektorów wysokiej szansy w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Wartość projektu: 1 259 551,05 zł
Wartość dofinansowania: 1 259 551,05 zł
Liczba zdobytych punktów: 78,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01-08-2008 r.