Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana adresu biura Beneficjenta w ramach Działania 6.2

data publikacji: 07-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjent Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, znajdujący się na Liście rankingowej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonej na stronie internetowej, zmienił adres biura projektu:

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Kościelna 21
60-536 Poznań