Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca kryterium strategicznego w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 07-04-2011

W związku z wątpliwościami, dotyczącymi spełnienia jednego z kryteriów strategicznych w ramach konkursu zamkniętego numer PO KL/6.2/1/11, brzmiącego: „Projekt jest skierowany do mieszkańców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiatu lub powiatów województwa wielkopolskiego, w których stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie o co najmniej 2 punkty procentowe powyżej średniej dla województwa (Chodzieski, Czarnkowsko – Trzcianecki, Gnieźnieński, Gostyński, Jarociński, Kolski, Koniński, powiat ziemski, m. Konin, Krotoszyński, Ostrowski, Pleszewski, Rawicki, Słupecki, Szamotulski, Średzki, Turecki, Wągrowiecki, Wrzesiński, Złotowski) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż powyższe kryterium zostanie spełnione tylko w przypadku, gdy projekt zostanie skierowany wyłącznie do mieszkańców jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów.

W przypadku skierowania projektu do mieszkańców z całego województwa wielkopolskiego dodatkowe punkty za spełnienie powyższego kryterium nie będą przyznawane.