Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 7.2.1

data publikacji: 09-06-2008

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stworzona na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów
z dnia 14 – 20 maja 2008 r.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

M-sce
Nr wniosku
Nr Poddziałania
Beneficjent/
adres - siedziba
Tytuł
Średnia
1
POKL.07.02.01-30-025/08
7.2.1
Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA
ul. Harcerska 18
63-000 Środa Wielkopolska
Kompleksowe szkolenia zawodowe jako szansa zmiany sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatu średzkiego.
102
2
POKL.07.02.01-30-014/08
7.2.1
Pracownia Psychologiczna Spotkanie Katarzyna Balcerkiewicz
ul. Grunwaldzka 42/2 60-657 Poznań
Kobiety szansą rozwoju Kalisza
101,5
3
POKL.07.02.01-30-009/08
7.2.1
B&T ENGLISH HOUSE
ul. 5-go Stycznia 50
64-200 Wolsztyn
Kariera bez barier
101
3
POKL.07.02.01-30-002/08
7.2.1
LEADER SCHOOL Zbigniew Michalak Witold Piąstka
ul. Rynek 34
 63-600 Kępno
Równy start do kariery
101
5
POKL.07.02.01-30-015/08
7.2.1
Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
Al. Niepodległości 29 60-688 Poznań
"Od wykluczenia do powodzenia" - szkolenia zawodowe i
psychospołeczne prowadzące do nabycia kwalifikacji i wykonywania pracy skierowane do osób niewidomych ze wsi.
97,5
6
POKL.07.02.01-30-010/08
7.2.1
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
Wolontariat wart poznania
96,5
6
POKL.07.02.01-30-024/08
7.2.1
Fundacja PATRIA
Skrzetuszewo 54
 62-280 Kiszkowo
Jutro My
96,5
8
POKL.07.02.01-30-027/08
7.2.1
Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski
Al. Niepodległości 33 61-714 Poznań
Teraz My-pokolenie 50+
95,5
9
POKL.07.02.01-30-016/08
7.2.1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6
 60 -179 Poznań
Postaw na siebie. Program aktywizacji i readaptacji zawodowej.
95
10
POKL.07.02.01-30-020/08
7.2.1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań
Nowe spojrzenie. Program aktywizacji społeczno - zawodowej
94
11
POKL.07.02.01-30-008/08
7.2.1
iFusion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakoniewicka 20
 60-111 Poznań
Internetowe szkolenia dla osób z niepełnosprawnością słuchową
93,5
12
POKL.07.02.01-30-011/08
7.2.1
Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15
 60 -526 Poznań
Nauka i praca inwestycją w siebie II
93
13
POKL.07.02.01-30-019/08
7.2.1
GATE sp. z o.o.
ul. Szaserów 69/64
 04-311 Warszawa
"Tacy sami"
92
14
POKL.07.02.01-30-029/08
7.2.1
Stowarzyszenie Cetrum Promoji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
 Plac Metziga 26/6
 64-100 Leszno
 
Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej-kompleksowe wsparcie instytucji integracji społecznej
91,5
15
POKL.07.02.01-30-030/08
7.2.1
A&ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe
Os. Zwycięstwa 59    61-653 Poznań
Szkolenia zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
90,5
16
POKL.07.02.01-30-021/08
7.2.1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6 60-179 Poznań
Nowy start - program aktywizacji zawodowej
90
16
POKL.07.02.01-30-035/08
7.2.1
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"
Grzybowo 32
 62-300 Września
Na starcie do kariery
90
18
POKL.07.02.01-30-032/08
7.2.1
Sylwia Pusz Doradztwo
ul. Poznańska 49
 62-023 Kamionki
Kobiety-zawsze jest dobry czas by wrócić do pracy!!!
89
19
POKL.07.02.01-30-012/08
7.2.1
Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H.Ch.Kofoeda-Centrum Integracji Społecznej
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań
Reintegracja społeczno-zawodowa w praktyce - Dajmy wszystkim równe szanse
88,5
20
POKL.07.02.01-30-013/08
7.2.1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6
 60-179 Poznań
50 plus kariera. Szkolenia dla osób po pięćdziesiątym roku życia.
88
21
POKL.07.02.01-30-039/08
7.2.1
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
 61-841 Poznań
Konsorcjum społeczno-zawodowe w Poznaniu
84
21
POKL.07.02.01-30-005/08
7.2.1
Fundacja PRO HUMANITAS
ul. 3 Maja 48B/11
 61-728 Poznań
Warsztaty psyhologiczno-zawodowe kołem ratunkowym dla osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
84
23
POKL.07.02.01-30-031/08
7.2.1
Szkoleniowiec PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński
ul. Grunwaldzka 222
 60-179 Poznań
DOBRY START-szkolenia i warsztaty aktywizujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
82,5
24
POKL.07.02.01-30-006/08
7.2.1
Szkoleniowiec Sp.z o.o.
ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
ALTER EGO BIS- szkolenia i warsztaty aktywizujące
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
81,5
24
POKL.07.02.01-30-004/08
7.2.1
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
Bank czasu szansą na aktywizację zawodową i społeczną kobiet
81,5
26
POKL.07.02.01-30-017/08
7.2.1
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.
Al. Niepodległości 2
 61-874 Poznań
Chcę pracować - program rozwoju kariery zawodowej osób po 50 roku życia
77,5
27
POKL.07.02.01-30-028/08
7.2.1
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo
Mikuszewo 23
62-320 Miłosłwa
Równi na starcie
77
28
POKL.07.02.01-30-026/08
7.2.1
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet i Ich Rodzin NEFTIS
ul. Kanałowa 12/3
 60-710 Poznań
ŚRODOWISKOWY DOM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „NEFTIS”
76,5
29
POKL.07.02.01-30-023/08
7.2.1
Paweł Ceńkar
ul. Ligotka 1
46-100 Namysłów
Inwestycja w młodość
74
30
POKL.07.02.01-30-018/08
7.2.1
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.
Al. Niepodległości 2
 61-874 Poznań
Rodzic aktywny - program szkoleń dla osób powracających na rynek pracy
72
31
POKL.07.02.01-30-003/08
7.2.1
Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie
ul. Narutowicza 61
20-016 Lublin
Barometr Problemów Społecznych
70,5